NV De Brug en NV Frontab, Stop&Shop, hechten een groot belang aan de privacy van hun contacten en de GDPR/AVG-reglementering m.b.t. de bescherming hiervan. Voor meer informatie, raadpleeg onze privacy policy

NV De Brug and NV Frontab, Stop&Shop attach much importance to the confidentiality of their contacts and to the GDPR with regard to their protection. For further information, please see our privacy policy.